Thôi chẳng tìm nhau nữa
khi đã xa
rất xa

Lửa tắt rồi đâu nữa
Giữa Trái Đất
Ngân Hà

Một ngôi sao đâu đó
lãng du
rồi loáng
sa

Thôi lạc rồi lạc khuất
Chỉ là ta
Chỉ là...

***