Tôi yêu em
mùi tóc ướt
trên vai,
Tôi yêu em
giọt nước mắt
dêm dài,
Tôi yêu em
bằng bờ môi
khờ dại
Dù biết rằng
năm tháng
cũng phôi phai…