Để dành ghế trống
Cho em về ngồi
Thật nhanh em nhé
Mùa thu sắp trôi