Người đi về xa ngái
Những hẹn hò khép lại
Năm tháng sẽ dần phai
Chỉ riêng mình ta dại…