Có một ngày
Ta chợt thấy
Hư vô trong đời.
Những yêu thương cũ
Trong lời nói ngọt ngào say men ủ
Giờ cũng theo gió bay…