Giữ cho tháng năm mãi là một bài thơ không lấm lem nhoè mực
Nhìn ngón tay mình đầy những vết chai, vết nứt
Có kể hết được những mùa đã qua từng chút trên đầu môi dịu ngọt
Có gom được mà cất hết đi ngần ấy ưu tư sầu muộn
để mà ngồi hát ca giữa cuộc đời mênh mông…