Chỉ muốn về quê
Dựng ngôi nhà gỗ
Trát đất lợp gianh
Trồng rau, nuôi gà
Đêm thắp đèn dầu
Pha một ấm trà
Ngồi với người thương
Kể chuyện phố xá…