Một ly em nhé
một ly thôi
uống đi cho đoạn những tháng ngày
tình duyên cũng thế, mình chỉ thế
nói ra toàn có vị đắng cay.