Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bán dạ đáo gia (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xe không qua được phía thành đông,
Tô lịch qua cầu trăng rọi sông.
Đây nơi tiên tổ ta dựng nghiệp,
Tránh cho du tử cảnh nhà không.
Sân trước gần song quế còm cõi,
Trong vườn trùm nóc mai chạm cành.
Láng giềng thân thích sang han hỏi,
Vừa vui vừa sợ tựa mộng lòng.
Ảnh đại diện

Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn tống Hàn lâm Bùi Tử Huy Côn chi kinh (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nề nếp gia môn giữ nghĩa nhân,
Hậu sinh, ý hợp mấy ai gần.
Ngọc Sơn đâu phải nơi giam báo,
Vui mừng thấy rõ chim hồng xuân.
Mây bay qua núi liền với biển,
Mặt nước hồ thu nhớ bạn thân.
Làm quan, Phương Đình nếu có hỏi,
Chỉ là lão gìà suy yếu rồi.
Ảnh đại diện

Giang đình tán tịch tuần liễu lộ ngâm quy quan xá (Lý Thương Ẩn): Đề nghị xoá ba chữ

Đề nghị xoá ba chữ “quy quan xá” trong tiêu đề dịch âm Hán Việt. Lý do: a/ cho phù hợp với tiêu đề nguyên tác Hán tự hiện tại. b/ Tiêu đề trong Toàn Đường thi không có ba chữ này, nhưng thừa nhận có bản chép thêm ba chữ đó.
Ảnh đại diện

Giang đình tán tịch tuần liễu lộ ngâm quy quan xá (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Nguyễn Minh

Vịnh cảnh xuân dám đâu cẩu thả
Nửa chén rồi mới có ý thơ
Đã yêu cành liễu bên bờ
Lại thương mai trước bơ phờ tuyết giăng
Thân lẻ loi tài năng uổng phí
Mối sầu đầy này dễ động dao
Theo thơ thì được chi nào
Tóc xanh chỉ thấy đầy đầu bạc phơ.
Ảnh đại diện

Yêu đơn phương (Evghenhi Aleksandrovich Evtushenko): Cảm động

Thiết kế web Nha TrangThiết kế web Nha Trang vô cùng cảm động khi đọc xong bài thơ này, vì thấy bóng dáng mình ngày xưa.
Ảnh đại diện

Quý Hợi xuân đán chế đài Hoàng Trung Thừa, phiên viện Lê Bang Bá vi Kiếm Hồ Ngọc Sơn hội kỷ thắng (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biết Bồng Lai bình rượu thế nào?
Nhân tài đến nơi thành nước bao.
Ngọc Sơn, Hoàn Kiếm là thắng cảnh.
Cầu phúc nơi dân sánh trời cao.
Biết địch tình chẳng cần binh mã.
Nước ngược xuôi có rượu lời ca.
Non sông từng có tài rường cột.
Họp nơi sóng nước tinh thần cao.
Ảnh đại diện

Dạ xuất Tây khê (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi Đông phủ ngồi buồn xuân hết
Ra Tây Khê nắng biệt chiều tàn
Vầng trăng in bóng nước tràn
Sao lên như muốn làm tan mây vần
Liễu xanh thắm chớ buồn chia cách
Cội tùng cao chớ tách đám cây
Quân thư dựa ngựa xong ngay
Mà còn chưa xứng với tài văn chương.
Ảnh đại diện

Lộ quá Bắc Ninh, Hải Dương tức sự hữu cảm ngũ cổ thập lục vận (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương cảm dân Bắc kỳ!
Gặp xuân Mậu Ngọ này.
Khắp nơi đều chuyển dời,
Người chết đói không bờ.
Dốc kho thóc tính kỹ,
Dân đợi ngày bố thí.
Gạo tấm tranh tay nhau.
Vật nào quí hơn người.
Ân đức vua không cùng,
Vận trời ư, vì sao?
Hà Nội, cả Nam Định,
Hai năm liền nước lớn,
Dân đói cần manh chiếu.
Đông Bắc một lần hạn,
sao các nơi đều cay.
Không mất mùa khổ sở,
Làm sao biết đức nhân.
Muốn bảo vệ nhà nông.
Phòng lụt trông giữ đê.
đắp đê nghĩ tu sửa.
Ngày ngày chống cự nhau.
Của…
Ảnh đại diện

Giáp Dần chư lộ phỉ khởi, Hà Nội thụ hại tối thậm; kim niên đại thuỷ diệc thậm ư lân tỉnh, ngưỡng mông ân chẩn xuất cách quyên xá nại... (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước thì nước lũ sau binh đao,
Như Tần Trung quanh năm tiếp nhau.
Hết lụt gặp mùa đông khô hạn,
Vừa lo nạn đói, cướp ào ào.
Nơi nào chịu được thóc gạo kém,
Liềm hái bán cầm cảnh lao đao.
Trời đất phải có ngày nghiêng ngả,
Chiếu thư gửi xuống vua lo nào.
Ảnh đại diện

Dạ lãnh (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây quanh hồ ánh trăng rộng khắp
Gió đưa tiêu, chày đập qua màn
Tây đình hương tẩm chăn xanh
Cả đêm sầu tỏ với tàn úa sen.

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối