Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân mộng (Sầm Tham): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phòng động gió xuân đêm qua,
Nhớ người đẹp chốn sông xa Tương dòng.
Mơ xuân chốc lát giấc nồng,
Giang Nam ngàn dặm vượt sông núi dài.

Ảnh đại diện

Xuân mộng (Sầm Tham): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm qua phòng động gió xuân lay,
Người đẹp dòng Tương nhớ những ngày.
Trong giấc mơ xuân mờ chốc lát,
Mà đi ngàn dặm Giang Nam dài.

Ảnh đại diện

Vũ Uy xuân mộ, văn Vũ Văn phán quan tây sứ hoàn, dĩ đáo Tấn Xương (Sầm Tham): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa bụi lất phất ướt thành,
Chập chờn lầu thuý bóng oanh bay vờn.
Ải biên khách rơi lệ hờn,
Ải biên cành liễu treo hương quê sầu,
Tóc trắng hờn gương sáng mầu,
Áo cừu sờn rách đổi đầu tuổi xanh.
Anh theo sứ vạn dặm nhanh,
Nghe tin về đến gần thành Qua Châu.

Ảnh đại diện

Vũ Uy tống Lưu phán quan phó Thích Tây hành quân (Sầm Tham): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng năm núi lửa người thưa,
Nhìn ông trên ngựa phóng thừa sức nhanh.
Thái Bạch đô hộ dinh thành,
Tù và vang động trời xanh đất Hồ.

Ảnh đại diện

Tiểu viên (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn Minh

Nguyên là nhờ nước dòng Vu Giáp
Mà có nhà trên người đất Sở rồi
Khách đau có thuốc hẳn hoi
Suốt mùa xuân bận hoa tươi bán hoài
Vườn thu đến gió lay quả rụng
Nước tràn bờ làm đống cát truồi
Hỏi han cách sống lạnh trời
Làm thơ ca ngợi cảnh tươi đẹp lành.

Ảnh đại diện

Vũ Uy tống Lưu phán quan phó Thích Tây hành quân (Sầm Tham): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng năm núi lửa ít người qua,
Theo ngựa ông nhanh vút quạ sà.
Đô hộ hành dinh tây Thái Bạch,
Tù và vang động sáng Hồ xa.

Ảnh đại diện

Vi viên ngoại gia hoa thụ ca kỳ 2 (Sầm Tham): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà ông huynh đệ ít ai đương,
Ngự sử thượng thư tể tướng thường,
Hợi tụ dưới hoa chầu họp khách,
Hoa rơi bình ngọc rượu thơm hương.

Ảnh đại diện

Vi viên ngoại gia hoa thụ ca kỳ 1 (Sầm Tham): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm trước hoa đẹp như nay,
Nhưng người năm ngoái đến đây đã già.
Mới hay người già khác hoa,
Hoa rơi đáng tiếc chớ mà quét đi.

Ảnh đại diện

Vi viên ngoại gia hoa thụ ca kỳ 1 (Sầm Tham): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa đẹp năm nay tựa thuở xưa,
Người năm ngoái đến nay già nua.
Mới hay người khác hoa già lão,
Đáng tiếc cho hoa đừng quét xua.

Ảnh đại diện

Vãn quá Bàn Thạch tự lễ Trịnh hoà thượng (Sầm Tham): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cao tăng nói chuyện tạm nghe,
Tìm đến mái chùa bên khe trơ dòng.
Bờ lau cối đá giấu trong,
Tre ngà dọi ánh lò hồng bên khe.
Trên đầu thước làm ổ che,
Trong áo đeo hạt châu kề thuở xưa.
Luận thiền chưa mãn ý đâu,
Bồi hồi giã biệt mãi lâu mới về.

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối