Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vịnh Triệu Ẩu (Dương Bá Trạc): Bình luận của Quách Tấn

Bài Vịnh Triệu Ẩu cũng có nhiều điểm đáng chỉ trích.

Trước hết là đầu đề. Triệu ẩu là mụ Triệu. Đó là tiếng kẻ thù dùng để gọi bà Triệu, một tiếng ngậm ý kỳ thị khinh khi. Kẻ thù gọi kẻ thù thì gọi chi cũng được. Cớ sao chúng ta cũng bắt chước kẻ thù như thế? Đến cụ Dương mà còn sơ xuất thế ấy huống hồ các em học sinh. Cho nên phải vạch rõ thị phi.

Không khỏi có người thắc mắc:
- Thế thì gọi thế nào cho phải?

Xin thưa:
- Một là gọi tên thật của bà Triệu Thị Trinh. Hai là gọi da…
Ảnh đại diện

Quốc tự (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong vòng ba tháng nữa thôi,
Thân vệ lên chủ xã tắc rồi.
Lạc trà lá có in chữ “quốc”,
Cổ Pháp chữ ghép lộ ra rồi,
Đây hiệu Thiên Đức nhà Lý ngôi.
Ảnh đại diện

Ký Đỗ Ngân (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

“Thổ” “mộc” sinh nhau, “cấn” liền “kim”,
Cớ sao chất chứa mối tỵ hiềm?
Bấy giờ lòng ta buồn bã quá,
Về sau chẳng còn oán giận thêm.
Ảnh đại diện

Vịnh bà Triệu (Tản Đà): Vịnh Bà Triệu

Đề nghị sửa cả bản của Dương Bá Trạc và Tản Đà như sau:

Mê Linh khuất bóng nghĩ mà coi,
Bà Triệu, gái đây, phải tướng còi?
Vùng vẫy non sông ba thước vú,
Xông pha trận mạc một đầu voi.
Duyên trần chẳng nghĩ lòng cao cả,
Nợ nước sao đành phận nhỏ nhoi.
Thua được cũng cho Ngô bẽ mặt,
Lam Sơn, gái nhá, chẳng hề hoi.
Ảnh đại diện

Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 2 (Huệ Sinh thiền sư): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lặng lẽ như trăng núi Lăng Già,
Hư không, con thuyền vượt biển xa.
Biết đúng không thì không hoá có,
Tam muội mặc tinh đi suốt qua.
Ảnh đại diện

Vịnh Triệu Ẩu (Dương Bá Trạc): Vịnh Bà Triệu

Đề nghị sửa cả bản của Dương Bá Trạc và Tản Đà như sau:

Mê Linh khuất bóng nghĩ mà coi,
Bà Triệu, gái đây, phải tướng còi?
Vùng vẫy non sông ba thước vú,
Xông pha trận mạc một đầu voi.
Duyên trần chẳng nghĩ lòng cao cả,
Nợ nước sao đành phận nhỏ nhoi.
Thua được cũng cho Ngô bẽ mặt,
Lam Sơn, gái nhá, chẳng hề hoi.
Ảnh đại diện

Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 1 (Huệ Sinh thiền sư): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiện tượng thế gian có như không,
Chẳng phải có, cũng chẳng phải không.
Nếu người hiểu được nguyên lý ấy,
Thì chúng sinh cùng với Phật đồng.
Ảnh đại diện

Thuỷ chung (Khuông Việt thiền sư): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không có gì là “trước” và “sau”,
“Hư không” mới thật là nhiệm mầu,
Nếu hiểu chân như được như thế,
Đồng nhất vạn vật với người mau.
Ảnh đại diện

Chí Hương Cần dạ ngũ khởi tuần hà thời lậu hạ tứ cổ minh nguyệt tại thiên mệnh tòng giả dĩ hoả thiêu san mãn lưu thông hồng, hý đắc (Phạm Nguyễn Du): Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm rảo tuần sông đến mấy lần
Nuốt sao tráng khí toả bừng bừng
Giá như thoả được anh hùng chí
Thì dễ đâu còn nghịch tặc quân
Trăng tỏ giữa trời soi nước ánh
Lửa lan trên núi rực đêm hồng
Đêm tàn giải tỏ niềm tâm sự
Giấc mộng công danh ắt toại lòng
Ảnh đại diện

Nguyên hoả (Khuông Việt thiền sư): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vốn sẵn có lửa trong cây,
Sẵn lửa, lửa mới sinh ngay ra liền.
Nếu cây không có lửa riêng,
Sao khi cọ xát cây liền lửa bung?

Chú thích: Theo phong thuỷ thì Mộc (cây) sinh Hoả (lửa), cho nên cây là nguồn gốc của lửa. Cháy rừng khó chữa là vậy.

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối