Từ ngày 1/10/2021, một số thiết bị gồm máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động sử dụng hệ điều hành hoặc trình duyệt quá cũ sẽ không thể truy cập được Thi Viện. Nguyên nhân của việc này là do Thi Viện sử dụng dịch vụ xác thực cho giao thức HTTPS do Let's Encrypt cung cấp. Tuy nhiên, chứng chỉ gốc của Let's Encrypt hết hạn ngày 30/9 và sử dụng chứng chỉ mới từ ngày 1/10, khiến quá trình xác thực giữa thiết bị người dùng và máy chủ của Thi Viện có thể bị gián đoạn. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra khi bạn sử dụng thiết bị cũ để truy cập các trang web khác cùng sử dụng dịch vụ xác thực của Let's Encrypt.

Các thiết bị sử dụng các hệ điều hành hoặc phần mềm dưới đây có thể không truy cập được Thi Viện: Windows XP SP3, macOS 10.12.0, Ubuntu 16.4, iOS 10, OpenSSL 1.0.2 hoặc cũ hơn. Trong trường hợp này, bạn nên nâng cấp hệ điều hành cho thiết bị của bạn.

Đã được xem 2561 lần, đăng bởi Vanachi vào 02/10/2021 14:59