Đăng ngày 27/07/2014 11:13, số lượt xem: 506

Giọt nhớ này đây ai nợ ta!
Tàn canh đêm lạnh giọt sương sa
Giọt buồn khắc khoải từng chiều vắng
Giọt buốt tim gầy…cho xót xa!

Lại tỉnh lại say…ta với ta
Hững hờ chi để ướt mi nhoà
Nói thương nói nhớ làm chi nữa
Một nỗi niềm này…Ta nợ ta!

23/7/2014