Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: kẻ khờ
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 28/10/2010 01:24
Số lần thông tin được xem: 1095
Số bài đã gửi: 27

Những bài thơ mới của kẻ khờ

Chưa có bài thơ nào!

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia

  1. Thơ vui 24/11/2010 03:16
  2. Ranh ngôn 24/11/2010 02:59
  3. Thùng rác 24/11/2010 02:26
  4. Nếu một ngày có 1 từ... 24/11/2010 02:16
  5. Đàn Ngố làm thơ, hát ca, tán, vui cười... 15/11/2010 05:23
  6. Nối Thơ - 1 hay 2 chữ cuối. Kính Mời! 30/10/2010 04:57
  7. Tâm 心 28/10/2010 23:01