196. NHẬP MÔN
17/9/2015

Xin chào các cụ làng thơ
Các cụ bây giờ thành lão làng ta
Tôi nay mới chớm tuổi già
Thơ ca võ vẽ nhưng mà say mê
Trẻ trung đâu có dám chê 
Già rồi lại thấy mẩn mê thế này
Thơ sao được gọi là hay
Mê thơ các cụ nẩy may mấy vần 
Nhập làng thân cũng biết thân
Mong sao các cụ dần dần chỉ cho
Cứ coi như một học trò 
Ê a mấy chữ thập thò làng thơ.
Bao giờ! Cho đến bao giờ!
Vui buồn dâng hết cho thơ với đời.
.........
Bài viết nhập môn www.thivien.net