Ngồi buồn viết chơi, lâu nay nghịch ngợm một mình cũng thú nhưng ít, muốn thơ thẩn giao lưu một tý với mọi người để thú hơn nhiều. Gọi là thơ cũ, pót lại vài bài:

HẬN PHONG SƯƠNG

Sông lạnh chiều nay cả nước lên
Như gượng cùng ai một nỗi niềm
Hiu hiu hề gió thổi
Tê tê hề rượu êm

Xốc áo buông cầm nghe nước xuôi
Trước bến sông xưa dạ bồi hồi
Lăn tăn hề sóng gợn
Bâng khuâng hề hồn trôi

Mặt nhật buông trùng sương chiều đông
Mây xám khơi xa cuộn cõi lòng
Mênh mang hề sương…