Tôi tình cờ đọc được bản dịch Khuê oán ca của Nhật Chiêu trên Thi Viện. Bản dịch đẹp thật, mà đáng tiếc là dịch giả chọn thể thơ 5 chữ nên bỏ qua hơi nhiều ý của nguyên bản. Ở đây có cao thủ tiếng Hàn nào có thể dịch lại không ạ?

Xin được post nguyên bản ở đây.

엊그제 젊었더니 어찌 벌써 이렇게 다 늙어 버렸는가?
어릴 적 즐겁게 지내던 일을 생각하니 말해야 헛되구나.
이렇게 늙은 뒤에 서러운 사연 말하자니 목이 멘다.
부모님이 낳아 기르며 몹시 고생하여 이 내 몸 길러낼 때,
높은 벼슬아치의 배필은 바라지 못할지라도 군자의 좋은 짝이 되기를 바랐더니,
전생에 지은 원망스러운 업보요, 부부의 인연으로
장안의 호탕하면서도 경박한 사람을 꿈같이 만나,
시집간 뒤에…