DẶN CON

             Cho con gái yêu ngày đi Đại học

Ngày mai con sẽ đi xa
Về nơi thành phố phồn hoa rộn ràng
Đường vào Đại học thênh thang
Con đi những bước đầu tiên cuộc đời
Bâng khuâng bố dặn mấy lời
Giữ gìn sức khoẻ con thời chớ quên,
Sớm hôm chăm chỉ luyện rèn
Học thầy, học bạn, học thêm trường đời.
                      *
Cuộc sống nay đổi thay rồi
Chẳng còn gian khổ như thời mẹ cha
Nhưng mà giữa chốn phồn hoa
Biết bao cạm bẫy lo mà giữ thân
Đói cho sạch, rách cho thơm
Công,…