Xin các bạn giúp! Bạn nào biết hay thuộc bản dịch tiếng Việt từ bài thơ "Le Bateau Ivre" của Arthur Rimbaud, chép cho mình đọc với.
Cảm ơn các bạn trước thật nhiều!