Chiều thu
Chiều thu giăng kín heo may
Đồi sim hiu hắt ,lắt lay bóng người
Lở đờ như đám mây trôi
Để tình phiêu bạt phương trời nào đây!?

Gom dồn nắng nhạt cuối ngày
Vo tròn gửi mảnh trăng gầy đầu non
Tình xưa năm tháng hao mòn
Mà chiều thu đến lòng còn tương tư!

Thu 2010