KÍnh chào các Bạn Hửu ....
Xin được dùng nick (Phú ông ) thay tên ,
hân hạnh ra mắt các bạn trong tinh thần
học hỏi và tham khảo thơ văn ,chỉ mới
tập tành nên hiểu biết còn nông cạn xin
được chỉ điểm và khích lệ ....Rất cảm ơn .
Phú ông ....kính bút

NHỊN

Chịu thua không thể gọi là hèn
Sự thế bon chen miếc cũng quen
Canh bạc đêm tàn đờ trắng mặt
Thế cờ sát phạt mắt trơ ghèn
Ganh đua danh lợi người tranh cãi
Giành giựt của hôi kẽ lấn chen
Thắng kẽ hung tàn nào có khó
Thắng mình…