Hương đời ngát lắm
Toả mãi không thôi
Hoa hồng đỏ thắm
Nở giữa tim tôi
Tôi yêu mọi tiếng thơ đời
Trái tim mở rộng đón người yêu thơ.