mọi người đọc giùm con bài này rồi sửa giúp con nhé!

Đêm thanh như lụa
Một dải sông trôi
Bóng trăng mờ ảo
Lạc đâu cuối trời...

Con mới học làm thơ thôi nên xin mọi người chỉ giáo ạ^^