Chào các bạn,
Mình đang tìm tập Xứ Đoài thơ xuất bản năm 1994, bạn nào biết ở đâu có thể mua được làm ơn chỉ giúp.
Cảm ơn nhiều.