CHƠI VƠI
======
Tặng cho người đang chơi vơi không tìm thấy bếnEm ơi
Quay lại ư? chắc chắn sẽ là bờ.
Nếu em đã ra đi từ nơi ấy.
Cả những khi Đại dương ầm ầm sóng dậy.
Riêng bến bờ vẫn mãi ngóng chờ em.
Nhưng nếu em ra đi từ miền đất không quen.
Thì bến đợi sẽ xa vời lắm đấy.
Dù Đại dương mênh mông như vậy.
Vẫn có bến bờ , thuyền em được ghé qua.
Có thể gần,có thể lại rất xa.
Nhưng chắc chắn có ngày em cập bến.
Và ngày ấy cũng đang đi đến.
Trên con đường, hai nửa hết chơi vơi.
========