Em đã gắng chôn sâu vào dĩ vãng
Tiếng anh cười và hơi ấm nôn nào
Cứ ngỡ rằng tất cả sẽ trôi mau
Nhưng kí ức - đâu phải màu trên giấy!