Nhớ Em…

Một thân cỏ mượt
Dài như hạt mưa
Lẫn trong sương chiều

Em nhìn mắt ngọc
Hoa nào không rơi
Ai kia áo trắng
Bước đi chần chừ