Tôi làm thân Chán Phèo
Sống chẳng làm điều chi
Mà sao người nguyền rủa
Kêu gào cơn điên trăng

Tôi làm thân Chán Phèo
Ôm mối tình ai oán
Như nỗi phiền ai thương
Chỉ đêm đêm nguyền rủa
kêu gào tên thân tôi

Rồi mai tôi lại mất
Mộ phần không cây lá
Xác mồ không hương bay
Chỉ ôm nỗi buồn phiền
Mà người hay than vãn
khẽ nghe kêu Chán Phèo
Rồi lặng đời quên lãng!