Em đã mệt nhoài. . .cát biển ơi!
Tình em đơn lẻ cuối chân trời,
Từng đêm rong ruổi về muôn nẻo. . .
Trông ngóng tình anh giữa cuộc đời. . .

Em đã mệt nhoài. . .sóng biển ơi!
Vì ai em đã biết âu sầu?
Vì đâu em biết hoàng hôn biển?
Hay biết ngồi đan những đợi chờ. . .

Em đã mệt nhoài. . .gió biển ơi!
Đừng ru chi nữa áng mây chiều
Đừng đem mong nhớ vùi trong biển
Cho sóng tình yêu khóc giữa lỡ làng. . .

Em sẽ dặn lòng,em sẽ quên
Dù cho không thể. . . chẳng bao giờ
Vì anh như…