Các anh chị thân mến! theo tôi, có những hình tượng nghệ thuật trong thơ, nhạc, hoạ...chúng ta không nên truy nguyên gốc tích cội rễ của nó, vì như thế thì...nó sẽ không còn là hình tượng đa nghĩa đặc trưng nữa rồi! "Cây xà nu" của Nguyên Ngọc, "lá diêu bông" của Hoàng Cầm...là những biểu tượng, hay nói cách khác là những hình tượng thẩm mĩ, để từ đó, tác giả muốn thể hiện cái cao hơn, xa hơn, ý nghĩa khái quát hơn!
Do đó, tôi xin góp lời là hãy để hình tượng nghệ thuật mãi là hình tượng lung linh…