Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyên khúc

http://www.xysa.com/xysaf...ok/quanyuanqu/t-index.htm
Ảnh đại diện

Bổ sung thông tin về các tác giả hiện có

劉滄,字藴靈,魯人。大中八年進士第,調華原尉,遷龍門令。與李頻同年。詩極清麗,句法絕同趙嘏、許渾,詩一卷。

LƯU THƯƠNG , tự Uẩn Linh , Lỗ nhân . Đại Trung bát niên ( 854 ) tiến sĩ đệ , điều Hoa Nguyên úy , thiên Long Môn lệnh . Dữ  Lý Tần đồng niên . Thi cực thanh lệ , cú pháp tuyệt đồng Triệu Hỗ , Hứa Hồn ,  thi nhất quyển 。

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):