Kính chào các anh chị em trong diễn đàn, tôi có một thơ dang dở cách đây cũng 5 năm rồi, mà chưa tìm được 2 câu kết, các anh chị em có thể giúp tôi chăng? Tôi băn khoăn lắm nên vẫn chẳng yên lòng.

Tình hận chưa nguôi

Ngậm đắng làm gì cho tủi hận
Gượng cười cho nhạt bớt chua cay
Điềm nhiên mà sống đời cao ngạo
Vững bước mà tin kiếp dạn dày

Tình chẳng là gì khi tính toán
Nghĩa nào quan trọng lúc chia tay
..................................