Vô Ưu

Lặng nhìn những cánh vô ưu
Chẳng biết đã thương được mấy nhiều
Xuân qua đông đến lòng không tiếc
Chợt nhận ra mình chẳng biết yêu
May mắn được cho một kiếp người
Trải bao gian khó với với phiêu diêu
Vậy sao sống mãi trong mê muội
Để gió sương trần tục chê cười.

http://i4.upanh.com/2013/0905/08//57393598.hoavouu.jpg[/url]