KHÔNG BAO GIỜ LÀ CUỐI
--

Một vạt nắng chiều hôm
Làm quả ngọt thêm vị mật
Hạt cây nảy thêm mầm hạt
Trút ẩm áo em vừa khô.

Sau lời từ giã đi xa
Nhớ thương bắt đầu từ ấy
Tình yêu bùng như lửa cháy
Đốt lòng không chút nguôi yên.

Cuối đường một bóng cây im
Đâu đã phải là chỗ hết
Nơi nghỉ để mà đi tiếp
Biết bao là chặng đường sau.

Em nghĩ rất nhiều về nhau
Sau lời cuối cùng bài hát
Hoa trắng trời cao gió mát
Một ngôi nhà giữa vườn xanh.

Hết sông là biển mênh mang
Chân trời…