Thu về bóng đổ chiều hoangĐời trôi
Nhật Nguyệt vỡ tan
Ta đi ghép mãi
ngày tàn cuối thu

Vầng dương chợt lóe
Âm u
Nguyệt soi nữa bóng
Trầm phù
hanh hao

Lá cười theo gió
Tiêu dao
Vỡ tan hình Nguyệt
Ngọt ngào_dối gian

Hương xưa
Say giấc địa đàng
Mộng mị chực nát
Lệ quàng mi cay

Rượu thừa
Kẻ chán_ người say
Để ta vị đắng những ngày ái ân

Sầu dâng mấy nỗi sầu dâng
Tương phùng có nẻo
Lần khân đường về

Gió ngàn đổ bóng
U mê
Dạ hương vạn lý_Biển thề mấy sâu

Trối…