Lang thang

lang thang trên mạng đi tìm
những hình ảnh, những trái tim nhiệt nồng
những ngọn núi, những dòng sông
những ngôi sao, những cánh đồng xa xăm

nhớ người cũng đã khó khăn
học quên để mở kho tàng nhân gian
biết mình chẳng đủ thời gian
sẻn so từng chút bên bàn trong đêm

nỗi buồn cũng chẳng có tên
đùa vui có lúc vô duyên nhạt nhèo
bình minh nghe tiếng chim kêu
lang thang trên mang cũng nhiều đắn đo

nông sâu lòng có ai dò
thảnh thơi đâu chỉ câu thơ, ván bài
hôm nay chưa…