SỢI THƯƠNG SỢI NHỚ


Sợi dài trên áo những sợi thương
Quấn quýt bên nhau mỗi dặm đường
Đông tới đông qua rồi đông nữa!
Vẫn ấm lòng ai mấy đoạn trường...