Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ nhờ dịch

Ai giúp mình dịch bài này với. Thơ của Tịch Mộ Dung khó dịch quá dù là thơ hiện đại >__<

(Trưởng thành - Tịch Mộ Dung)

  童年的梦幻褪色了

  不再是只愿做一只

  长了翅膀的小精灵

  有月亮的晚上

  倚在窗前的

  是渐呈修长的双手

  将火热的颊贴在石栏

  在古老青藤的荫里

  有萤火在游

  不再写流水帐似的日记了

  换成了密密的

  模糊的字迹

  在一页页深蓝浅蓝的泪痕里

  有着谁都不知道的语句

Thanks!!
Ảnh đại diện

Những ý kiến trao đổi, đề nghị được giúp đỡ về thơ Trung Quốc

Ai giúp mình dịch bài này với. Thơ của Tịch Mộ Dung khó dịch quá dù là thơ hiện đại >__<

(Trưởng thành - Tịch Mộ Dung)

   童年的梦幻褪色了

   不再是只愿做一只

   长了翅膀的小精灵

   有月亮的晚上

   倚在窗前的

   是渐呈修长的双手

   将火热的颊贴在石栏

   在古老青藤的荫里

   有萤火在游

   不再写流水帐似的日记了

   换成了密密的

   模糊的字迹

   在一页页深蓝浅蓝的泪痕里

   有着谁都不知道的语句

Thanks!!
Ảnh đại diện

Thơ nhờ dịch

陌上桑

驾虹霓,乘赤云,登彼九疑历玉门。
济天汉,至昆仑,见西王母谒东君。
交赤松,及羡门,受要秘道爱精神。
食芝英,饮醴泉,柱杖桂枝佩秋兰。
绝人事,游浑元,若疾风游歘翩翩。
景未移,行数千,寿如南山不忘愆。

Ai dịch hộ mình bài này được không?

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):