MẶC THUỶ

Mặc, trời thu soi bóng
Thuỷ, đêm xuân lững lờ
Trăng thanh, trăng có nghi ngờ?
Núi cao, núi có còn chờ... ai kia?

Lòng như thu thuỷ, tình không cạn
Mơ tiếng xuân phong lại hẹn thề.