MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI

       cồn cát xa hoa tím đậm đà
       ngôi mộ nhỏ nghiêng nghiêng hàng chữ nhỏ.
       LIỆT SĨ VÔ DANH
       tấm bia đá bình yên muôn thủa
       hàng chữ hằn in đau nhói nấm mồ xanh..
       LIỆT SĨ VÔ DANH
       tên anh tên đất nước anh hùng
       tên của những người con ra đi khi tuổi còn rất trẻ.
       tên của một thời máu và hoa rực rỡ
       tên của những cõi lòng tan vỡ chờ mong.
       hoa tím quanh năm làm bạn cùng anh
       cùng đất…