Đêm yên tĩnh

Tối ra ngồi dưới cây anh đào
Một mình thưởng nguyệt và ngắm sao
Miên man cùng những dòng suy nghĩ
Gà đã gáy to tự lúc nào.