Giao cảm
          Được biết nhau đây - khó hững hờ
          Chút tình tâm đắc buổi ban sơ
          Mản lo thưng đấu năm cùng tháng
          Chạnh phút nỗi niềm bạn với thơ
          Sỏi đá nắng mưa - sờn phận đá
          Nhân tình ấm lạnh - bén duyên tơ
          Mai sau biết có lần tương hội
          Sẵn luật Đường thi...thoả đợi chờ !.