Hỏi Người quét lá Mùa Thu
Thơ:    Hương Giang
Nhạc:   Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm: Lâm Đình Thuận
Ca sĩ:  Đặng Tuấn[Media player]