QUÊN
Em hiểu rằng mình sẽ phải quên anh
Mọi nhớ nhung sẽ chỉ là quá khứ
Anh vô tâm, anh lạnh lùng như thế
Chẳng bao giờ anh hiểu được tình em

Em hiểu rằng mình sẽ phải quên
Quên tất cả như chưa hề biết nhớ
Những rung dộng đầu đời thiếu nữ
Thời gian trôi sẽ xoá vết thương lòng

Bởi vô duyên nên chẳng thể tương phùng
Thuyền đã đậu bến tình xứ khác
Như dòng sông ngày đêm trôi thao thiết
Lở bên này bồi bên ấy thản nhiên

Cầu mong anh hạnh phúc bình yên
Luôn vui vẻ…