Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Ảnh đại diện

lão phàm

MỪNG MƯỜI CHÍN

hình như em mười chín
chẳng nhớ lại thành quên
lấy quà là thơ vậy
hiện vật đâu có bền

hình như ta già cả
nên cũng chẳng nhớ gì
mà em còn bé tí
vội vàng quên ta đi ?

à nhớ rồi mười chín
hôm qua mười tám mà
cũng lớn nhanh thật nhỉ
em sắp già như ta

gọi em là heo nhá
thay đổi cả danh từ
đỡ lời ngày hôm trước
ta còn gọi em như ...( lợn )

à quên sinh nhật em
à chúc gì đây nhỉ
à để ta suy nghĩ
à thật khó quá đi

chúc đẹp thì dối lòng
chúc khỏe thì dối trí
chúc giỏi thì vô vị
thôi đành chúc vui đi

cũng biết em khôn lắm
nên chẳng nhắc làm gì
quà và chúc đã đủ
cũng nên mời ta đi ... (ăn )

à nhớ rồi mười chín
à nhớ rồi ta già
à em đã quên ta
à nhớ rồi đấy nhỉ

mừng sinh nhật LALAN LEO
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lão phàm

MỪNG MƯỜI CHÍN

hình như em mười chín
chẳng nhớ lại thành quên
lấy quà là thơ vậy
hiện vật đâu có bền

hình như ta già cả
nên cũng chẳng nhớ gì
mà em còn bé tí
vội vàng quên ta đi ?

à nhớ rồi mười chín
hôm qua mười tám mà
cũng lớn nhanh thật nhỉ
em sắp già như ta

gọi em là heo nhá
thay đổi cả danh từ
đỡ lời ngày hôm trước
ta còn gọi em như ...( lợn )

à quên sinh nhật em
à chúc gì đây nhỉ
à để ta suy nghĩ
à thật khó quá đi

chúc đẹp thì dối lòng
chúc khỏe thì dối trí
chúc giỏi thì vô vị
thôi đành chúc vui đi

cũng biết em khôn lắm
nên chẳng nhắc làm gì
quà và chúc đã đủ
cũng nên mời ta đi ... (ăn )

à nhớ rồi mười chín
à nhớ rồi ta già
à em đã quên ta
à nhớ rồi đấy nhỉ

mừng sinh nhật LALAN LEO
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

LÃO PHÀM đã viết:

Không đề

ngày mơ
thơ lạc
bên người
em ru tình vụn
anh cười hoang mang
bước qua
lại thấy
vội vàng
em ru tình vụn
lở loang
nét sầu

Lão Phàm.
--------------------------------------------------------------

Đọc thơ lòng thấy cũng đau.
Yêu chi tình vụn để sầu lở loang.
Nụ cười méo xệch hoang mang,
Tại sao cứ phải vội vàng khi yêu?
Mưa sa,nắng dội bao chiều,
Phải chi tình vụn trôi theo nước dòng.

                       DQL.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]