Trang trong tổng số 36 trang (351 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hongvan28

HOA ĐẬU ĐŨA ĐÃ KẾT THÀNH QUẢ!

https://lh3.googleusercontent.com/A4F_EbX6OcDTEsDLqIr5GNRMBW_9Z7qwKjXx9IxLPP4jIYj091xBGpXAfwLIfOyKeO3wAkbo3a6QMWT6qkqhXQ6pcQVrDKWzVBzQuEfx4I2gnGNWuKRi-l_TZjLVMD0SlzOKHWSS6ohd6SDDbnL4xd_iVKt4vJoGfWkaT187c6l6_h44rNi2EFUZoeV6fcXQf-ecnPC0XzfmIvHEHaCXUZuSWtSjAuy3jQyhiJZaG15ZTU2DLo0gD-xPm1xrIOTYcLGdgIIU_WcokYCTZIINsn0oMU2Lt33ZrQtl0_Ec9WMG59B9kLJlMaODkxlN4X8GlV938_SLXs7VDZpgKrJacZSYvtY1rq0EbeXXxkkfX1GFuZtio3aEDyqPnK5rTwPOWg0jIlpUhwJh3qYB8d6Fn5kCl5IH_plzIx6sTjF6D7C21qhCXyT0i4fFU_Pj8vGnUo2zVSxAwQimmulXWL7J6eR-ytB4p9QyLtcf7xSxuDoZ_1aYAQl0YsyVw-rAGWuYmAoYwC6C0o5-Ej0GGv4y4Imk-wFbEng16jcZWlmrLmsjJVLcu220rIM4VeVy7H5Cwz5gwpHlY1S4SNTO4DZ6grZh-Yox_TP1BHewh7q9JUxxerjGJUQhGFnZ-A=w344-h610-no
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

https://lh3.googleusercontent.com/IJqntReUyvKkmXrcjiFyeO6LGVcbtbtKWC0fW2S5rFD10uR_GUKcO0XgFUlm3biaxRMOOPm2m9LVJYsqMHiKUzUggAhkouNm-9U656djSVT3UYDpu9fJ7xx_0FAKrqy0e9DjUrdnxoWtiJUNXbcJzRy11gGO3OWq4v7Pk1caH1eKxZMsUVcFMfRIkBwvFHb5PW2K99NpOem-Ganh3b7NsOej8aR32UUDr-PIihQjD2vi2zO9SeFtFJn3D4Y6EEy9QtsledRFtG5HPnaUCDCjmkIcLacrKkfea9QojG9m8QP1O0FyDK1wxdLZ-IpvWV02tPaSLPZJuupuJSe02hyrEcZi3Z-ZVLdeVl3bOHKDdNdSF2xfWvzJRpwRLdl1GdB4udsAt31qgLv-IG8t4ZvLnGvlI2zpoGvu1AZ2OUPBKAVeezqCoYtEKMgPUGq4xPS3k6Tr4gYQjK63tj6UYNonj_dSIlDLZAdliYiAhH21Im7hkjHqnMqVMsMC7XJbJJNNJjTmqREmDI5IaKhzXb5hY9xPOBd9fiE3XLuLpllrNsHoNoAv6RA8IC8WGsylZYMAgxq4ByBJrhHJl5S-SDrC0tbzn92LdIj4QRwEkKxqFCw6xo_9y1476iKbWA=w1024-h576-no

TỔ VĂN NGHỆ CỦA CLB NHÀ GIÁO VIỆT NAM (chụp trước giờ biểu diễn)
                          Tháng 7/2017
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

https://lh3.googleusercontent.com/YypWDeVxiWrhL-bn08cuwt5C-pkEvtcmpbYjVtHhZMQqxgX4BYOEFw6KtaslxvV-cAnwzpLkSP4lLxdnCya8fyMR6WlxDRcvyXycZn8MX_yjfR54uPurDSruUA6Dj7KQBGPSv7cglbZyMNsVWYsL1CuWI9kA-uk8n1Z1D090UT9xJy6uMG6HXIIFMFS0VJYNt9skqe7q2RzpmGDYVx70oAw8t33OaJyyccNaPJtCO0qCQRkS3XBA9A0vYzMx5d_56J2SCBFFjI1dgHyK0b3x_LLAkQW75KYYWO7e7Fr2UKSKMCgo4j6zgRLDP9Jreh9EQn1UL1d3gWOwxTuK9BjcxWfSPdadRazebO-fl45OX24fTAxrij5lwx9rOgzyeCyP8KiNmEzr4saTop1kLykPuROIXcvw0niM_Ly91pvjfyGyrXEnLkLH6tKdW5Q3Fixj5aMaVcGU6kQFD0jtimDNeEI2h4WcyR_x3-hwbUatHXGsGl0GjDcTji5GRUGjGHS2659pUUXq6dgXwj7xFL_jxh0CJsZr3swy1xsFDnqOZllim4vZ8nx-8XgYTSMR5UaXGQJv4Dq-vBAAjUA6y-Tji0bTn1F3iviWfb7cAsSdjBLQI5-aZAGpvN_G4Q=w354-h628-no
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28


KHẾ VƯỜN NHÀ
  Chụp sáng 29/7/2017
     Phùng Thị Hồng Vân


https://lh3.googleusercontent.com/0vBMrK2U3Q4Yn3smtTsqZknc1E5UWZ-dS_b0Xpra5p-SUFOeqjWOqlQCmwxFxkmh22G-xgMj8jIzGAkBiVUMQBHV1kjUiFEf7bp3eIBdoayfaEQ0MSZUPA4z2y67_NnlxsUPC3e-bbEp54phHYTKyQWHUIGRQX_fdm-XOrktQYwwFCzCqnY5ujmJvIdiPyRCNQ9DAvCBDpTihRHov_QlwybPMA52F3dZkH5F6wteYXGCcBDSnV1TGJA7jS6__gwR0JRnq69c_CpHv42bgZbL3OpFRvjBAvA2NjG45CXbvHDdXCyOm7qOdgtcHSViEoQXFu1BgvuMigPPoGTlWVOkeZ9dKtz4sDLp3veousnhtffnA3V4rJ772Y5xOszxCjvOsLU23gn1e4PbJjHL0vUiZaBcllAPdKD418pmUnDMs2ULJ8H_Eedntz_5Q80rSOtBwyAwFAmYyPEzI55e_bPGGnET8jEcp8mI1RQLnRT2z0ZBZIyyva-XCXT1Dhe4KdyQdwEpi6O8tpbMzrwgMbbA6V_tXJxoTjenLldbikdCw4A7-jFBMAiBbqgpyTR_Kj0_n-iNi9cJ4SBIJKBgAQVPSS0t_ckIYvthmKKXNopaQBYQipKPYJA9Lygimw=w887-h499-no

https://lh3.googleusercontent.com/eUuBqKwkyGNSiyLbjxw0z-RLepz5u5SPtYorxHF_SZMTWFclQbk01_HgxMKrGm4O-JKBkiCeLHFV7-rhVLThFeh8oUvXwFA9RDXdDfMBkSyA_4bLgy-bvAN3T6XWF3dq0wc5jeQIysxrJdCgr4W-at5MQISKKp8hgYK_zdDexCCMe5ggqYWgvwwIS89IlBjEXoSs2ppUlEPID972UG8MqpprLAZWUSv_ie7vf_EKx8CX5EY2f_Vgk0tmsbqdqUfKPGhgo3MxRRChZh4IevlqF_hfPiPYnAr7j3V3yu-RXCQY4FMN4hBDKNHRYskUUgdidqEpdJNpWFpHcqKnaTUtCRL2MK00GECd_iBOMwb58ecCAGckzhQIAwkYmL77-xoAI-wyjT3xQ_dkd7mDqRRvWvvjoCUtxtoZ0YW94lAGNK-03vkFdXwTV0-ekT0eT2huiIcWVw6a1Ungor3zM9chcbfI01EYovH2PBqEnSzcQKMKBvgQ4xxIjk1X2LoPhT9imUIftIK3VX6dvYiYTjAkFz4hmSl-Ur_Gl5NHLOj--M8Mf75AKT42AFSoq5Ucv-OlFAwTyo6P01IJNpu4AzdCNZsCRall7nUHhAIZ3Ssu227l2lhxffI2MNTW_w=w887-h499-no
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

https://lh3.googleusercontent.com/eL2MjtN1JsigiC1N09g_-zburJAJDWdIpN4xk3t9QZIJdFy0yTRP8BPqf5U3HQExuE7ymD4nA5t4_75vQ10-ZFsy_9ZYM2eJMaWGuFtfI3LpxemytDO2bvZqfOO79P657XaCQAV3slZpBo9GcUH-AyS6Lq2_LnPxqlwte-_VLNsAqUQETCGeQFz1FGYZZCFmuTq7opb29OijlXM9UE9MF0WAnFfY-Gfz-uduWrGTL8LdIriPSB93GnWeOgPNHM1i65xwl_Y8pFyksHk2H7FBG-NCZSokv9dVWpFIoBANQpefvVsxyTGwME9gIy5jtP2L64lvzd7Qm3j-GXevcbSvY81JJkRGdhAuPK5TAcmtyTq6GzOqb9iWwufhFy_Joyk3LL7OwzPmfm46zaF9pq-RrZLWaB8W10seXyWEeU83oeW9ZXBVVJvgUJYQ0ml234v6IJZfraGC2AZ5jwJDKEE_cAs1YrmETwpYodvtVAREp7LEDc65kiLVcc3oZM-MOJeUst6Kj5NaCLUq5FZ0kyvsMT_SeXlmLnGAtIrkzmXh2xrI8gorV0iHvxFx2quJIPjBDlNEn97d8k8AWLibOIBWh2MpK9pmbkc_u_maNIKl79ehotXNijZ3edRWoQ=w330-h585-no

SAU 9 NGÀY MÀ ĐỖ LỚN NHANH QUÁ! CÓ QUẢ DÀI 63cm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

https://lh3.googleusercontent.com/GhI-Gt3QTPr75SGJIcyPpLy3OjdhPJ_M0XQWq_2-li94W2dDFqJIVc00ccDh8VbFIiW1dWzn21rfNjTJW8dB-NuaOuZMiu-XByK_DHuIDxxH89a1rx8y0wRNGj-WRORp_7uUAgDEeiKhDalfbynCKRX0HSO2I5Z_6lFPU01qWFNq8-8ABuB_eKBJazZLgBgaSp2VBbXTBngWmEu2iQKpeIADDdypfaNtO9y0aifSHaFOeu2qEgVqM-L4VmJ1eQsHPmAzGILU2bjHUZXs2Z_vd_NxlVtXGc7jLbSObwExG6surIjxIjMQcrwHb_oiDbccU7i-ihJLFCqx3yKg-Bf-BjT0SZIpgJwg_9GC3T9phO60NSqK0RzcB90WKO5Yl06C8s4x7bVcRhl0r_pNHm-uVLBNSvYlEUZofP_FourdfHmR6mL84tQXz4AziuMe3hDsCftGepW4q0CyOHSpWAoxxRj4CP0wOURBprWzFtp87TGUvGuANBJQZJsIxzdTrGWat9EyzVoFibZwz-3Oocvs8Lp81hZvyWz94Db0hivsmh3bo75sA5exXG22dTyRFMv_EVohNiW-QnLok9PYre6kTtIwutMJKdH7Z2xbpwyaRifrBw8pFChaDA=w330-h585-no

  KHẾ VƯỜN NHÀ!
(Sau gần 1 tháng, khế đã chín vàng)

 Chụp sáng 22/8/2017
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24131581_230661324139360_7608773312316039857_n.jpg?oh=c91441f6052e4128d9cd175f987c1108&oe=5A965CFA

CÂY MÍT SAI TỪ GỐC ĐẾN NGỌN!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

https://lh3.googleusercontent.com/p26t6gCgXeycyeyaRqvwmZpGrdmV2tGOKDCEO8BCgcgPrkMTp4szleoDcIj10J6G5EyoBv_lYBvueRMfCtIWNWOtWsiHo5BO1-OvtTzmPMgtpEyj8mONzGJbKbduRN--ZS-z111eNbI-WJv_slkhctNlz5YJJX3jq92X9GWv5Ekp4M-h6ThggKzE0nMCJvOEYbxudqjX2WVpVP29gnfJSULCqPInFFELlbvUNXQedkpz5gwBbuU6eIk-q3yCaZRf8kR5DkT09hvottieu8rZLsQFJGynmhWY5ApKC-onadoIS4ueBSETptJQ7tlC9_9dmw0Ksa3YdmNPRQ2cIMP3R91xHfuIhiwjaxfspBXcQxCGOe-h7d60UiYueRiYaL94IyYZ32_qzTTcNUk8SuWnUDoXyttvewmgdfGBRKSDMHwP5Lx82OZZYahbWCJeB4PgtMoPsvnxT7QeVmDCOHaEYrD3qR0hLcz9iwyJBBtIpDut5aUvslp0c5ZCn7gSdUDVFVo2YIh7y_zPwdgCOL7TCC4DxEV6WlNCsLdm40h3YslU3QnkjDoZ_yAzwtK3af4vFNlC1ArdXQgVnVbbR2cWrv7yzP973Onxm4hstJEJ=w1024-h576-no

HOA HỒNG VƯỜN NHÀ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

https://lh3.googleusercontent.com/N5wVWLvDGZhCHhSgIWHVCmGr2lTNYOtRiBqOHbtbEBAVQoUTuwowwuJRh7NC-ZImmWcPCLyBb41OtrMoimk9lCWFpsrTVlh1AjNvk-qeDn69EIKOFQJLtOKII5bznR_lin0nIUvgN-urY6WSyOn_JsAwtZPQnAnsD24M3GJNs7wAOiXnHeU6VyBwMHDgqwhtWaNo3xBr772T7xGWeiLQ58yRPd31hrZfPAFb6MuwQS9-P_0lb8tshLGX5Zm8RuBskBUkSDLlUo9fw1EiK1pLhu9VftNeV7qBOrdE1udqEF4EXM9wcc0ShNKp7uAFXzoDUp5bFp4qPaIyLESTDEq_X61qczx4F-k31D_Cra2mRSaN87Lmzc0NyOvx-JGkQvNOE2x7U2bqYCRuphjxuMgekyX4KdRViUNt_K_AxJH_e-2lm4UAKe1npaxP6jXSwmhly8PWogoEZPLvEjF-1FVujkdmOKYznTukHsB77gKqPqsXESfzrCMIJsiStN-7mYK5mqdEIERw2dZowqhqfVvu4yxVNfDNeOhpDriHVa1yFDOuyf8GP0l1rh-F7qkTzxfNdqB_3xDhlNd_-JVnygF7PBtCZbLo44kcju1V16JO=w512-h640-no

HOA HỒNG VƯỜN NHÀ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
(1890 - 1969)

Nhị khúc liên hoàn

Bài 1:

Muôn thuở không quên đức BÁC HỒ
Anh hùng kiệt suất nắm thời cơ
Đánh Tây đuổi Mỹ ngời non nước
Diệt ác trừ gian rạng cõi bờ
“Nhật ký”(1) lời hay bừng tứ thép
“Nguyệt thôi” (2) ý đẹp sáng vần thơ
Lái thuyền cách mạng qua giông tố
Mãi mãi ơn NGƯỜI nhớ Thủ Đô.

Mãi mãi ơn NGƯỜI nhớ Thủ Đô
Ba Đình lịch sử rợp sao cờ
Tuyên ngôn Bác đọc vang sông núi
Độc lập dân hô vọng cõi bờ
Chí lớn phi thường hung quốc cố (3)
Tài cao xuất chúng vượng cơ đồ
Danh nhân văn hoá ngời Tiên Tổ
Bốn biển năm châu kính CỤ HỒ.

(1) Tác phẩm “Nhật ký trong tù” rất nổi tiếng của BÁC.
(2) Trích ý thơ của Người:
" Nguyệt thôi song vấn thi thành toại”
(Trăng vào cửa sổ đòi thơ)
(3) Lấy ý câu " Quốc kế dân an” Nghĩa là Nước nhà giàu mạnh vững chắc, dân an bình vui vẻ.

Bài thứ hai:

BÁC HỒ THIÊN TÀI LÃNH TỤ KÍNH YÊU
Dĩ đề vi thủ

Bác dẫn đường đi tới đại đồng.
Hồ Thu(1) kiệt xuất cứu non sông
Thiên ân trí sáng như vầng nguyệt
Tài đức tâm ngời tựa rạng đông
Lãnh đạo toàn dân giành độc lập
Tụ hoà cả nước đạt thành công
Kính hiền trọng nghĩa thương nòi giống
Yêu quý giang sơn Việt Lạc Hồng.

(1) Tức Già Thu hay Ké Thu
tên Bác thời kỳ ở chiến khu Việt Bắc.

Câu đối:

Lãnh tụ thiên tài, yêu nước chí công
duy có một.
Anh hùng kiệt suất, thương dân liêm chính
hẳn không hai.

Bài thứ ba:

NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC

Đêm rằm bát ngát trăng ngân
Quyện hoà non nước thắm ngần bấy nay
Trải bao thập kỷ đổi thay
Vần thơ của BÁC vẫn hay tuyệt vời
Giang sơn cẩm tú đẹp ngời
“Thi trung hữu thiết” ý lời mênh mang
Tân niên cảnh sắc rộn ràng
Trào dâng cảm xúc xốn xang nghĩa tình
Ghi lòng tạc dạ đinh ninh
Theo đường Bác, Đảng thịnh vinh nước nhà
Xuân bừng sáo nhạc đàn ca
Nguyên Tiêu trăng toả ánh hoà tứ thơ
Ngàn năm nhớ mãi Già Hồ
Anh hùng xây dựng cơ đồ Việt Nam
Bút hoa nức tiếng thi đàn
Phi thường xuất chúng vẻ vang Lạc Hồng
Đức tài rạng rỡ non sông
Kiệm cần liêm chính chí công tuyệt vời
Quân dân ơn Bác đời đời
Đinh ninh tạc dạ những lời Người khuyên
Nguyên Tiêu thơ sáng diệu huyền
Quyện bừng ánh ngọc khắp miền thế gian
Việt Nam cường thịnh vinh quang
Tự hào có Bác thắm trang sử hồng
Thanh cao dáng tựa Tiên ông
Người là nhật nguyệt vừng đông rạng ngời
Công lao Bác sánh biển trời
Danh nhân thế giới muôn nơi kính thờ.
Hướng về Hà Nội thủ đô
Tâm thành con viết bài thơ dâng NGƯỜI.

Câu đối: Chí lớn xây cơ
ngời Lạc Việt!
Tài cao dựng nghiệp
rạng Tiên Rồng!

  LUYỆN VĂN BẢNG
          Hưng Yên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 36 trang (351 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] ›Trang sau »Trang cuối