Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Tioden

Xin các cao nhân chỉ giáo Hồ Tông Thốc hay Mạc Đĩnh Chi tiên sinh đã đề bài thơ này ạ ??, vì e thấy trên google có đăng bài viết thế này:

Mạc Đĩnh Chi đi xứ sang nhà Nguyên có đi qua đền thờ Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ ở bến Ô Giang, tương truyền hễ ai đi qua đoạn sông này y như rằng sẽ gặp sóng to gió lớn. Người dân ở đây bảo phải mang hàng vạn tiền vàng ghé qua đền thắp hương đốt vàng tiền cho Bá Vương thì mới qua được, nhiều người y lời làm như vậy quả nhiên sóng gió lập tức ngừng lại ngay. Từ đó thành lệ hễ ai đi qua muốn suôn sẻ cũng phải dừng lại đốt tiền vàng như thế cả, Mạc Đĩnh Chi thấy vậy đến bên đền cầm bút viết ngay trước cổng bài thơ sau:

Quân mạc phi quân thần phi thần

Như hà miếu mạo tại giang tân

Giang Đông tích nhật do hiềm tiểu

Hà tích thiêu tàn bách vạn cân

       君莫非君臣非臣

       如何庙冒在江津

       江东惜日由嫌小

       何惜烧残百万斤

Dịch nghĩa

Vua chẳng ra vua tôi cũng không

Cớ sao đền miếu ở bên sông

Giang Đông ngày trước còn chê nhỏ

Sao hám tiền gio mấy vạn đồng

Từ đó về sau khi đi qua đoạn sông này người ta không còn thấy sóng gió như trước nữa.Nhưng một trang tài liệu khác lại đăng thế này :

"Tương truyền một hôm, thuyền của sứ bộ đi trên sông Ô Giang, đến chỗ có miếu thờ Hạng Vũ dựng trên bờ. Người ta đồn rằng, miếu này rất thiêng, hễ thuyền bè qua lại trên sông mà không ghé vào lễ bái thì sẽ bị đắm.

         Tuy có biết chuyện đó, nhưng khi qua miếu, Hồ Tông Thốc vẫn không cho đốt vàng, cứ để thuyền đi thẳng. Quả nhiên, ngay lúc đó, sóng gió bỗng nổi lên ầm ầm, chiếc thuyền chòng chành chỉ chực đắm. Hồ Tông Thốc chẳng hề nao núng, ung dung ra đầu thuyền ngâm một bài thơ:

           Quân bất quân hề, thần bất thần

           Như hà miếu mạo tại giang tân?

           Giang Đông tích nhật do hiểm tiểu

           Hà tích thiêu tiền bách vạn cân?

           Dịch:

           Vua chẳng ra vua, tôi chẳng tôi

           Bên sông miếu mạo để thờ ai?

           Giang Đông ngày trước còn chê nhỏ

           Tiền giấy sao nay lại vật nài?


Vậy xin hỏi các cao nhân, đâu là sự thật ai đã viết bài thơ ấy ạ !
Nếu người muốn ra đi, anh sẽ không ngăn cản...
Vì có lẽ... con đường mà em chọn ! sẽ mang đến cho em... hạnh phúc !!...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tioden

Xin các cao nhân chỉ giáo cho với ạ!! hix...
Nếu người muốn ra đi, anh sẽ không ngăn cản...
Vì có lẽ... con đường mà em chọn ! sẽ mang đến cho em... hạnh phúc !!...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tioden

Xin các bác, ai hiểu về lịch sử bài thơ này, hãy chỉ cho tiểu đệ biết tường tận đi ạ! xin thành thật cám ơn
Nếu người muốn ra đi, anh sẽ không ngăn cản...
Vì có lẽ... con đường mà em chọn ! sẽ mang đến cho em... hạnh phúc !!...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tioden

Haiz.... thật là không ai trả lời được sao ? :(
Nếu người muốn ra đi, anh sẽ không ngăn cản...
Vì có lẽ... con đường mà em chọn ! sẽ mang đến cho em... hạnh phúc !!...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tioden

các cao nhân ai tường tận, xin chỉ giúp
Nếu người muốn ra đi, anh sẽ không ngăn cản...
Vì có lẽ... con đường mà em chọn ! sẽ mang đến cho em... hạnh phúc !!...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]