Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Ruồi Chân Dài (Long-legged fly) - Họ Dolichopodidae

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/4758934777_d603c6730e_b1.jpg

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Chuồn chuồn (Popenaias popeii)

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/4758934759_ed6e586cae_b1.jpg

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Chuồn chuồn ngô (Epiprocta)

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/4457684454_2e10fbb5f8_o1.jpg

Nụ cười chuồn chuồn ...

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/4457684462_5fb74ccf8a_o1.jpg

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Ruồi Mắt Xanh (Snipe Fly , Down Looker Fly) - Họ Rhagionidae , Giống Chrysopilus .Chân dài , mình đầy lông trắng , mắt xanh ...

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/4680860958_3d207317c8_b1.jpg

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Kiến (Họ : Formicidae)

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/DSC_40901.jpg

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Bọ Ngựa (Mantodea)

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/611511.jpg

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Ấu trùng kiến vàng - trứng kiến

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/624271.jpg

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/624261.jpg

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Eros_Destiny đã viết:

Chuồn chuồn (Popenaias popeii)

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/4758934759_ed6e586cae_b1.jpg

Vói tay bắt bé chuồn chuồn.
Gửi theo cánh mỏng nỗi buồn riêng ta.
HNhu

Biết ngay Ê Gốt hông biết bơi! Hhhaahha
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Nhện (Araneae)

Đánh đu

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/641151.jpg

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

huongnhu đã viết:
Eros_Destiny đã viết:

Chuồn chuồn (Popenaias popeii)

http://i637.photobucket.com/albums/uu93/Eros_Destiny/4758934759_ed6e586cae_b1.jpg

Vói tay bắt bé chuồn chuồn.
Gửi theo cánh mỏng nỗi buồn riêng ta.
HNhu

Biết ngay Ê Gốt hông biết bơi! Hhhaahha
ơ... Cái chị này hay nhỉ ... Biết mà cứ hay la lớn ... Mà sao chị đoán trúng phóc :p

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối