Lembah Anai

Aku mencari rambutmu
Jauh ke dalam hutan
Matamu menenungku
Dengan air terjun

Sungai adalah suara
Yang menenggelamkanku
Lembah yang tercipta
Dari kedalaman kata-kata

Nguồn: 100 Puisi Indonesia Terbaik 2008,Anugerah Sastra Pena Kencana, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008 (hl 11-12)
_______________________
Dịch nghĩa:

Thung lũng Anai

Anh tìm mái tóc em
Xa vào trong khu rừng
Mắt em làm anh mê đắm
Bằng thác nước

Dòng sông là âm thanh
Nhấn chìm anh
Thung lũng được tạo thành
Bởi sâu thẳm những con chữ

________________________
(Trong trường hợp bản dịch tiếng Việt quá bốc mùi, tớ dịch thêm bản Anh ngữ dưới đây để mọi người tham khảo ":)

The Valley of Anai

I find your hair
Far into the forest
Your eyes bewitch me
With waterfall

The river is the sound
Which cause me to sink
The valley which be created
From the depth of words.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)