phiên âm:

Hoa phiêu phiêu,
Mộc tiêu tiêu,
Ngã mộng hương tình các tịch liêu,
Khả cảm thị xuân tiêu.

Lộc ao ao,
Nhạn ngao ngao,
Hoan thảo tương kỳ tại nhất triêu,
Bất tận ngã tâm miêu.

Giang bát bát,
Thuỷ hoạt hoạt,
Ngã tứ quân hoài tương khế khoát,
Lệ ngân chiêm hạ cát.

Thi tiết tiết,
Tâm thiết thiết,
Nồng đạm thốn tình tu lưỡng đạt,
Dã bằng quân bút phát.

Phong ngang ngang,
Nguyệt mang mang,
Phong nguyệt linh không khách đoạn tràng,
Hà xứ thị Đằng Vương?
Vân thương thương,
Thuỷ ương ương,
Vân thuỷ na kham vọng nhất trường,
Nhất trường dao vọng xúc hoài mang.

Nhật kỳ kỳ,
Dạ trì trì,
Nhật dạ thiên hoài lữ tứ bi,
Tứ bi ưng mạc ngộ giai kỳ.

Phong phi phi,
Vũ phi phi,
Phong vũ tần thôi thái bút huy,
Bút huy đô thị phó tình nhi.

Quân hữu tâm,
Ngã hữu tâm,
Mộng hồn tương luyến liễu hoa âm.
Thi đồng ngâm,
Nguyệt đồng châm.
Nhất tự sầu phân ly,
Hà nhân noãn bán khâm.
Mạc đàn ly khúc oán tri âm,
Trực tu khí trí thử dao cầm.
Cao sơn lưu thuỷ vãn tương tầm,
Ưng bất hận ngâm thán cổ câm.

Quân hà kì,
Ngã hà kì,
Lữ đình lai đắc lưỡng thê trì.
Dánh tần phi,
Bút tần huy,
Nhất trường đô bút thiệt,
Hà xứ thị tình nhi?
Hảo tư tâm thượng các tương tri,
Dã ưng giao thác thử duyên đề,
Phương tâm thệ bất phụ giai kỳ.

dịch thơ:
(MXTD)

Hoa phiêu phiêu
Lá xiêu xiêu
Giấc mộng tình quê sao cô liêu
Cảm động đêm xuân nhiều

Hươu ngu ngơ
Nhạn vẩn vơ
Gặp gỡ vui đây một sớm chiều
Làm sao tỏ hết bao điều

Sông băng băng
Nước giăng giăng
Ý thiếp lòng chàng hợp quá chăng
Ngăn cho lệ chảy sao bằng

Thơ say say
Lòng ngây ngây
Một chút tình đây chàng đã hay
Mượn chàng cất bút đưa tay

Gió mênh mang
Trăng thênh thang
Gió trăng chàng hỡi ruột xót thương
Nơi đâu là gác Đằng Vương

Mây xanh xanh
Nước long lanh
Nhìn mãi màu xanh ấy một vùng
Một vùng nhìn mãi chống chênh lòng

Ngày đằng đẵng
Đêm lê thê
Ngày đêm buồn nhớ người xa vắng
Nhưng chẳng nên mơ thuở nguyện thề

Gió hiu hiu
Mưa liu riu
Gió mưa thôi thúc đưa chiều bút
Bút hướng chàng thôi-chỉ một chiều

Chàng có tình
Thiếp có tình
Mộng tình quyến luyến bóng liễu xinh

Cùng say thơ
Cùng say trăng
Buồn dâng tự lúc biệt li chàng
Ai mới là người ấm nửa chăn

Chớ gảy đàn li biệt trách tri âm
Hãy cất đàn đi, hãy hiểu thầm
Lời hẹn thề non nước trăm năm
Đừng than nỗi xưa nay oán hận

Chàng hẹn chi
Thiếp hẹn chi
Mà lữ đình bước đi nấn ná
Trà từng pha
Bút từng nâng
Nơi nơi ngòi bút ngâm nga
Tình nhân nơi nao mà xa
Ta hãy hiểu ta với lòng này
Ta hãy trao nhau mối tình đây
Lòng thơm chẳng thẹn ngày hò hẹn

(Giang Nam điệu)