1. Nhớ rừng http://thivien.net/viewpo...ID=_ykWImldKwdEntynhnNLUA
2. Bên sông đưa khách http://thivien.net/viewpo...ID=PCl05s4y5aLYBGz0CJqcmg
Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông