Кто я?
Ника Турбина

Глазами чьими я смотрю на мир?
Друзей, родных, зверей, деревьев, птиц?
Губами чьими я ловлю росу
С листа, опавшего на мостовую?

Руками чьими обнимаю мир,
Который так беспомощен, непрочен?
Свой голос я теряю в голосах
Лесов, полей, дождей, метелей, ночи.

Но кто же я?
В чём мне искать себя?
Ответить как
Всем голосам природы?

1982


EM LÀ AI?
Nika Turbina

Em ngắm nhìn thế giới
Bằng đôi mắt của ai?
Bạn bè và thân quyến
Cây cối với chim muông?
Môi hứng hạt sương rơi
Trên hè đường, lá rụng

Em lấy tay ai đây
Ôm cả thế gian này
Mong manh và dễ vỡ?
Giọng của em mất hút
Vào rừng cây, cánh đồng
Mưa to và bão tuyết
Cùng mịt mùng đêm đen

Nhưng còn em là ai?
Tìm mình nơi nào được?
Làm sao em có thể
Trả lời cho thiên nhiên?

(Hồng Hà dịch)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)